PEKA & KLICKA Bussar litta H
H 6
H 18

Hej, här får du lite bussar att titta på.

H 20
Det här är en sida för dig som gillar bussar. De bilder som visas på denna sida är ett litet urval av de vagntyper med beteckning littera H som SL använt. Och som sedan SL BUSS använt och troligen busslink kommer att använda.
Informationen om bussarna är inte heltäckande utan är en liten fakta sida om de bussar som busslink Björknäs använder i daglig lokal- kollektivtrafik.
H 22
H 23
H 24-H 25
H 27
H 40-H 41
H 46-H 47
Scania vit
Oj Björknäs har inte så här fina bussar.

Ivo Tonkovic har gjort denna sida.
e-mail adress ivotonkovic@hotmail.com